Niels Peter Andreasen rapporterer

Dagbog for
vandrefalkene
på Møns Klint

Møn, den 18. marts 2019 

Årsmødet i “Projekt Vandrefalk” i Sverige gav en opdatering af status i Sverige, Sydnorge og Danmark, generelt med fortsat fremgang i mange områder, men også en del problemer, bl.a. medførte den hede sommer sidste år dødsfald i flere ungekuld, der ramtes af væskemangel og overophedning på udsatte klippehylder.
En anden bekymring er optræden af undslupne hybridfalke fra falkonerer, bl.a. fra Danmark, og det er vanskeligt at få lokaliseret og fjernet de hybrider, der blander sig med de vilde falke og påvirker den naturlige arvemasse.
Rovfuglemanden og kunstneren Dag Peterson døde sidste år og blev mindet for sin store indsats for Sveriges rovfugle og bidrag til beskyttelsesprojekter gennem sine billeder.
 
Etableringsperioden for vandrefalkene herhjemme er i fuld gang. På Møn er der fortsat falke på 6-7 lokaliteter, men som i tidligere sæsoner forsvinder nogle af parrene antagelig mod nord, når vi kommer hen til april.
På Bornholm er der også falke på et tilsvarende antal lokaliteter og med observationer af par i Stubbeløkken, Helligdommen og Lobbæk, samt enkelte falke andre steder.
I Odense er hannen og hunnen på skift i kassen på Fynsværket og er set parre sig, så det ser lovende ud.
 
Normalt begynder rugeperioden i sidste uge af marts og begyndelsen af april, så det gælder om at holde øje med falkenes adfærd i denne periode, dvs. læg mærke til om en af falkene bliver inde på ynglestedet (kassen, hylden) og om der er afløsning mellem han og hun i løbet af 1-3 timer. I denne periode er det overvejende hannen, der kommer med føde til hunnen, evt. lægger han det i “depot”, så hun selv kan hente det, når hun er klar.
Men som altid kan der være variationer over dette mønster, da falkene jo har hver deres personlighed og individuelle præferencer.
Hilsen Niels Peter

 

Møns Klint, den 5. marts 2019

Hej falkefolk!
Så starter en ny sæson for den smukke fugl.
Hjemkommet fra rejse til Guadeloupe i De Fransk Vestindiske Øer, hvor jeg endnu engang så Vandrefalk i nye landskaber sammen med den lokale fugleekspert, her i et mangroveområde, hvor den lettede fra et nøgent træ og fløj hen over mudderfladerne. (se foto)
I Danmark er falkene ved at etablere sig på ynglelokaliteterne.
På Møn er der foreløbig 6 lokaliteter med stedfaste falke, de fire af stederne med territorie/par-flyvning, et sted med en kaldende hun på egnet redehylde, og et sted med gentagne observationer af han og hun.
På Stevns er der foreløbig et par på den ene lokalitet, og på Kyndbyværket ser det også ud til, at falkene har knyttet sig til stedet.
I år tegner det også til, at falkeparret på Fynsværket har etableret sig og er kønsmodne. Spændende!
Der er ikke udmeldinger fra det øvrige land. Der er opsat en redehylde til falkene på Roskilde domkirke, så måske får byen et kongeligt falkepar i fremtiden.
Vi venter spændt på nye meddelelser i løbet af marts.
I weekenden er der det årlige skandinaviske falkemøde nord for Göteborg, hvor der fremlægges den aktuelle situation for falkene i Sverige, Sydnorge og Danmark.
Hilsen Niels Peter