Niels Peter Andreasen rapporterer

Dagbog for
vandrefalkene
på Møns Klint

27. juni
 
Så slutter Vandrefalke-sæsonen 2018.
For mig er det en lige stor oplevelse hvert år at se de unge falke kaste sig ud i luftrummet langs Møns Klint.
Forleden viste den unge hanfalk sin beherskelse af flyveteknik, da den fulgte faderen i imponerende sving og dyk næsten synkront foran klinten og ud over havet. Og kun 4-5 dage efter udflyvningen. Virkelig suverænt.
Jeg har fået de endelige opdateringer fra lokaliteterne rundt om i landet, kun er jeg i tvivl om resultatet på Skærbækværket, hvor jeg efter Torben Hvas’ flytning til Odense ikke har en fast observatør.
Men en stor tak til alle observatører for meddelelser gennem hele ynglesæsonen.
Vandrefalkene i Danmark har det godt.
God sommer!
Hilsen Niels Peter

 

 16. juni

Den nye generation af danske vandrefalke er ved at flyve ud i verden.
Møn er de 4 unge falke på Mønbroen ude af ynglekassen og opholder sig på betonpiller og andre brokonstruktioner, undertiden faretruende nær vejbanen.
Møns Klint er de to unger næsten flyvefærdige og sidder meget af tiden i åbningen i redehulen.
Christian Lau har registreret, at der på Bornholm fra 2006 til og med 2018 er kommet 50 unge vandrefalke på vingerne, hvor der til sammenligning på Møns Klint fra 2002-2018 er kommet 69 unger på vingerne.
Merete Mortensen fik fotograferet ringen på en af falkene i Helligdomsklipperne. Det er nu fastslået, at falken er ringmærket den 28. maj 2015 i en gammel fiskeørnerede i nærheden af byen Dabelow mellem Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.
Stigsnæsværket er der observeret en unge, ca. 4 uger gammel. Den er kommet til verden på en kran, og kranen har været i brug to gange under ungeforløbet, men heldigvis med tegn på, at falkeungen når at komme på vingerne uden uheld.
Det sydlige par på Stevns har fået 4 unger, hvoraf de tre er i ungfugledragt og den fjerde endnu med en del dun.
Storebæltsbroen ligger falkeparret fortsat i kassen, men alt tyder på, at rugeperioden er en del længere end normalt, og at æggene ikke har været befrugtede. Synd at falkenes omhyggelige rugning ser ud til at være forgæves i år.
Enstedværket ved Åbenrå er de 3 unger også fløjet ud og befinder sig omkring værket, og det må også være tid for udflyvning hos de 3 unger i Vejle Havn.
Så alt i alt ser det lovende ud for tilgangen til nye falkepar fremover.
Hilsen Niels Peter

 

6. juni

Ungerne kommer nu frem, og hvor det er muligt, bliver de ringmærket i Østdanmark, hvor Søren Møller kan overkomme at nå ud på lokaliteterne.

Som allerede nævnt, er ungen på Kyndbyværket ringmærket 22. maj. Og derefter er 2 unger på Stevns ringmærket  30. maj, og samme dato 2 unger på Møns Klint
Bornholm blev der d. 31. maj ringmærket en unge i Stubbeløkken stenbrud, og en unge i Helligdomsklipperne.
Derudover ved vi, at der sidder 4 unger i kassen på Mønsbroen, og at der antagelig er unger på den anden lokalitet på Stevns.
Enstedværket er der mindst 2 unger, og i Vejle Havn 3 unger.
Til gengæld ser det ikke ud til unger i år i Esbjerg og Odense, og der er også usikkerhed omkring Skærbækværket.
Og endelig ligger falkene på Storebæltsbroen stadig i kassen, og efter at have været en uge i Jylland, har jeg ikke haft tid til at følge videoen og se, om der er klækket æg, selv om falkens stilling med løftede vinger godt kunne tyde på en unge under fuglen.
Hilsen Niels Peter

 

 16. maj

Fik i dag en meget overraskende meddelelse fra Torben Hvass ang. falkene på Fynsværket.
Han observerede en unge flyve ud fra kassen i fuld ungfugledragt.
Det er jo virkelig interessant!
Hvis vi siger, at ungerne flyver ud 6 uger efter klækning, så er æggene klækket omkring 1. april, og med ca. 30 dages rugning er æggene lagt omkring 1. marts.
Det er ca. 1 måned tidligere end vi normalt oplever danske falke ruge. Spændende, spændende.
 
Også lidt nyheder fra Bornholm: Der er observeret falke ved det gamle ynglested på Mulekleven mellem Hammershus og Vang.
Og der er set falk på redested i Stubbeløkken Stenbrud.
Så måske er der alligevel 3 ynglende par falke i år.
Hilsen Niels Peter

 

14. maj

Så begynder ungerne hos vandrefalkene at komme frem.
Møn er der nu med sikkerhed unger på Storeklint. Der har været tegn på klækning ud fra adfærden hos hunnen, der har stået på indgangen til redehulen med dæmpede “tjok-tjok”-lyde den seneste tid, men først i dag blev hannen set komme med bytte og aflevere til hunnen, som gik ind og fodrede i redehulen.
Og så er der stadig stor hurlumhej på klinten med op til 3-5 falke, der jagter hinanden ud over havet. Ud over det endnu ikke sikre ynglepar på Nylands Nakke med den udskiftede hunfalk er der tilsyneladende han og hun i området ved Sækkepiben, som ikke får fred til at lægge sig, samt en han og en hun mod syd omkring Gråryg, som ses flyve ud over havet og ind i baglandet, men som heller ikke har fundet yngleplads.
Mønbroen fodres unger i kassen.
Kyndbyværket er der klækket en enkelt unge ud af ægkuldet, og på Stigsnæsværket bliver der nu observeret af ny observatør, så vi måske får mere præcis information.
Storebæltsbroen ser det også ud til at blive succes denne sæson.
Bornholm er hannen i parret ved Helligdommen aflæst som ringmærket på Slotslyngen 25. maj 2012, så det er en lokal falk på lokaliteten. Ellers ser det lidt sparsomt ud med andre ynglepar på klippeøen i år, men som altid kan der ske overraskelser i resten af maj og ind i juni.
Falkene på Fynsværket, Skærbækværket og Vejle Havn ser alle ud til at være i gang, og fra Enstedværket opholder hunnen sig meget i kassen og kan have dununger nu.
Med endelig to par på Stevns som sikre, ser sæsonen positiv ud. Og i denne uge vil vi tage en observation fra havet langs Stevns Klint for at se, om der skulle holde et tredje par til i år.
Hilsen Niels Peter

 

7. maj

Så er der gang i rugning og klækning af æg hos falkeparrene!
Den store glædelige nyhed er, at 3 par er i gang med rugning på lokaliteter, hvor der ikke tidligere er dokumentation.
I Vejle Havn har hunnen lagt sig, og vi afventer nyt om kommende fodring i kassen. I Odense ligger hunnen og ruger, mens hannen sidder vagt udenfor. Og på Storebæltsbroen har hunnen ligeledes lagt æg og ruger. Det er yderst positivt for den ret begrænsede population i Danmark
Møn har rugetiden ved Storeklint nu nået de ca. 30 dage, og jeg ventede spændt i dag, om der blev fodret inde i redehulen, men der var ikke tegn endnu.
Derimod ser hunnen ud til at fodre unger på Mønbroen, så vi håber vejr og held er med de udfløjne unger i år.
Stevns ser det ud til, at både det nordlige og sydlige par stadig er i rugefasen, men det mulige tredje par kan ikke bedømmes med sikkerhed, før der kommer sikre observationer, helst fra båd ud for den udmeldte ynglelokalitet.
Kyndbyværket, på Bornholm og på Skærbækværket er der ligeledes rugende par.
Vi venter spændt på nyt fra Stigsnæs og andre par på Bornholm, samt Enstedværket.
Og hvem finder et nyt par i Københavnsområdet, hvor der hele ynglesæsonen observeres falke? Og ligeledes i Esbjerg, ved Limfjorden og omkring Århus, hvor der er faste falke ved Egå engsø? Til forskel fra april-maj, hvor forældrene er meget diskrete, så prøv at bruge tid omkring 1. juni og de næste uger og afsøg høje bygninger, broer, master med hyldemuligheder og lavere kystskrænter, hvor unger begynder at komme frem, og hvor forældrene er meget aktive.
Hilsen Niels Peter

 

22. april 

Seneste nyt er, at et nyt dansk ynglepar er gået i gang i kassen i Vejle havn. Spændende at følge forløbet!
Det andet nye par i Odense er på besøg inde i kassen, men har ikke lagt sig på dette tidspunkt.
 Bornholm har Merete Mortensen set et par med æg på en af lokaliteterne.
Tre par er antagelig i gang med rugning på Møn, men der har været en del rokeringer. På Møns Klint er parret på Storeklint inde i en stabil periode med hunnen meget af tiden inde i redehulen, og hannen der hævder territoriet, henter bytte og afløser nogle gange i løbet af dagen.
Det andet ynglepar ved Nylands Nakke har skabt lidt forvirring, og det tyder på, at en anden hun har overtaget hannen og er gået i gang med at lægge et nyt kuld æg. De har i hvert fald parret sig på det seneste. Til gengæld har de nok jaget parret på Sækkepiben væk. Hannen blev observeret jagende hunnen fra Sækkepiben, og efterfølgende blev parret ikke længere set på lokaliteten. Senere er et par set i den anden ende af klinten, men ikke med fast ophold.
Parret på Mønbroen ser også ud til at have stabilt rugeforløb, og endnu et par på øen er observeret på den tidligere ynglelokalitet, men har ikke lagt sig.
Det tredje par på Stevns er ikke blevet dokumenteret med sikkerhed, men de to andre par skulle være inde i rugeperioden.
Det er de oplysninger, der er indgået indtil nu. Der mangler oplysninger fra Stigsnæs, Storebæltsbroen, Skærbæk og Esbjerg.
Hilsen Niels Peter

 

2. april 
Lidt nye meddelelser her omkring starten af yngleperioden.
Møn: Der er i øjeblikket 2 lokaliteter på Møns Klint med tegn på begyndende æglægning eller rugning. Desuden falke på endnu en lokalitete, varslende, og falk stående på redehylde med en klump sne.
På Mønbroen er der tilsyneladende også tegn på æglægning eller rugning med hunfalk i lang tid inde i kassen. Endelig er der lige kommet meddelelse om endnu en lokalitet med et aktivt falkepar. Så lige i øjeblikket 4-5 falkepar, hvor de 3 ser sikre ud.
Stevns: Der er efter al sandsynlighed 2 sikre par, og muligvis endnu et par på ny lokalitet.
Bornholm: Ingen observationer fra Vang stenbrud denne sæson. I Hammer-området er observeret en falk flyve ud fra klipperne, men ingen observationer af tilknytning til bestemt redelokalitet. Et par er observeret ved Stubbeløkken stenbrud, og et par holder til ved Helligdommen med plukkeplads nær sidste års redehylde. Ingen observationer fra andre lokaliteter.
Ingen nye meddelelser fra Sjælland, Fyn og Jylland.
Hilsen Niels Peter

 

23. marts
Hej til alle falkevenner!
Er tilbage efter en enestående rejse til Ladakh og Nordindien, hvor en livslang drøm gik i opfyldelse: Sneleopard i dens egne storslåede landskaber. Ikke kun een, men 6-7 observationer, enlige, hun med voksne unger, en Leopard snigende sig lang tid op ad bjergside efter en lille flok Bharal. Og oveni Ulv og Los, og senere i Nordindien Tiger, Læbebjørn med to unger, Sjakal, Junglekat, Gavial og Floddelfin, samt læssevis af fugle, heriblandt to ønskearter: Ibisbill og Asian Skimmer.
Hovedet er fyldt med indtryk, og det var svært at omstille sig til den danske snehverdag igen, men foråret kommer vel på et tidspunkt.
 
Møn er der falkepar på 3 lokaliteter, i dag på Klinten hun med bytte ved redested, og han der jagede Musvåge ud af territoriet med skrig og skrål. På Mønbroen så jeg hun sidde i kasseåbningen og han der plukkede bytte tæt ved.
Ny observatør på Bornholm er Merete Mortensen, som vi byder velkommen, og ligeså Lars Fenger i Vejle, hvor et falkepar har vist interesse for kassen der. Samt tak til Christian Lou på Bornholm, som har været en trofast observatør i flere år.
I Odense er parret ligeledes knyttet til kassen på Fynsværket, og det samme er tilfældet på Kyndbyværket, hvor hun måske allerede har lagt sig.
Enstedværket meddeler Jesper Tofft, at der er nedrivning i gang, men måske finder falkene et nyt redested.
Jeg hører gerne nyt angående øvrige par her op til tidspunktet, hvor flere af parrene vil gå i gang med rugeperioden, men også gerne om par, der holder fast til på nye lokaliteter i denne periode.
 
Knud Falk og Søren Møller har færdiggjort vores oplæg til en artikel om Vandrefalkens genetablering som fast ynglefugl i Danmark med fakta om aflæste ringmærkede falke og målinger af skaltykkelse på æg.
Artiklen vil komme i udgivelsen af en bog fra den internationale Vandrefalkekonference i Ungarn sidste år med en opdatering af falkens status i Europa
 
God falkesæson til alle!
Hilsen Niels Peter