Den første dinosaur - udgravning og udstilling

Vi bevægede os i sommeren 2012 ind på et helt nyt område, da vi gennemførte Dinosaurekspeditionen til Jameson Land i Østgrønland. Den første dansk-ledede dinosaurudgravning!

Udgravningen førte til en række rigtig spændende fund. Sammen med fund gjort for 20 år siden af ekspeditioner fra Harvard fortæller de en historie om livet i Grønland for 210 millioner år siden.

Den historie levendegøres i vores helt nye udstilling.

I menuen til venstre kan du læse om fundene, præpareringen, det efterfølgende videnskabelige arbejde, udstillingen og meget mere. Vi opdaterer med link til videnskabelige artikler, presseomtale med mere efterhånden som det publiceres.

 

Vores samarbejdspartnere
Projektet kan lade sig gøre via et helt unikt samarbejde med Københavns Universitet, GeoMuseum Faxe, Harvard University, Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Tak til vores sponsorer
Vi vil gerne takke følgende fonde for at have bidraget til projektets gennemførelse:

 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Arbejdsmarkedets Feriefond

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Oticon Fonden

Knud Højgaards Fond

Louis Petersens Legat

Det Obelske Familiefond

Ernst og Vibeke Husmans Fond

 

Fossilerne tilhører Grønland!
De fossiler vi finder på ekspeditionen, tilhører naturligvis Grønland. Derfor skal de leveres tilbage, når de er blevet præpareret og har været udstillet på GeoCenter Møns Klint.

Vi er meget taknemmelige for, at vi måtte være med til at grave i Grønlands fortid og forsøge at bidrage med mere viden om landskabernes, planternes og dyrearternes udvikling i dette fascinerende land.