Ph.D i palæontologiske udstillingers didaktik

Hvordan laver man en spændende dinosaurudstilling? Hvordan kombinerer man bedst sjov med læring, så publikum får den bedst mulige oplevelse?

På Geocenter Møns Klint er vi interesserede i at skabe en publikumsoplevelse, som både er lærerig og underholdende. På den lange bane kunne det være dejligt, hvis vores gæster kunne få en grundlæggende interesse for naturvidenskab med sig hjem, som kunne inspirere dem i deres daglige tilgang til naturvidenskab i samfund og omverden.

Det er netop dette krydsfelt mellem udstillingsdesign og palæontologi (dinosaurforskning) som vores kollega Eliza Jarl Estrup er gået i gang med at undersøge i sin erhvervs-ph.d. Fokus lægges her særligt på dinosaurudstillinger - og på hvordan fossiler og palæontologi i særlig grad egner sig til formidling af naturvidenskab, og til at fremvise den praktiske og eventyrlige dimension af et arbejdsfelt som for mange er ret abstrakt og fremmedartet.

Vores nye dinosaurudstilling "Den Første Dinosaur" tager netop fat om den praktiske dimension af et konkret udgravningsarbejde på Østgrønland i 2012. Her præsenteres den forskningsmæssige proces der fører til at fossilerne kan levendegøres i en udstilling og fremvises for vores publikum som (næsten) levende dyr.

Ph.d. projektet omhandler derfor denne udstilling, sammenligner den med andre dinosaurudstillinger, og undersøger begreber som naturfagsdidaktik, udstillingsdesign og videnskabelig kompetence i befolkningen - det man kalder scientific literacy. Alle disse begreber vil blive forklaret nærmere på Eliza's didaktiske videnskabsblog, som du finder her:

Følg Elizas blog om didaktisk forskning

Eliza Jarl Estrup - Ph.d. studerende ved GeoCenter Møns Klint
Hvordan lærer man udstillingsgæster om palæontologiske emner - imens de har det sjovt?
Dinosaurfodspor dukker frem under ekspeditionen i 2012 - nu kan de ses i udstillingen og fortæller historien om dinosaurer og om palæontologers arbejde