Organisation

Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor for GeoCenter Møns Klint

Fonden GeoCenter Møns Klint - CVR 27656056

GeoCenter Møns Klint ejes af en privat erhvervsdrivende fond, der har til formål efter almennyttige principper:

 • at drive et geologi- og naturcenter på Møns Klint, herunder at servicere publikum og yde natur- og kulturformidling
 • at støtte anden almennyttig natur- og kulturformidling

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Peter Scavenius, Formand
 • Brit Skovgaard, Kommunalbestyrelsen Vordingborg (A)
 • Michael Seiding Larsen, Kommunalbestyrelsen Vordingborg (V)
 • Henrik B. Simonsen, Udpeget af friluftsrådet og DN
 • Rumle Hammerich, Filminstruktør

GeoCenter Møns Klint A/S - CVR 30072863

Fonden har udlejet bygningerne til GeoCenter Møns Klint A/S, der på vegne af fonden driver service- og formidlingvirksomhed fra stedet.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Peter Scavenius, formand
 • Birgitte Steen Jørgensen, Kommunalbetyrelsen Vordingborg (B)
 • Bo Manderup, Kommunalbestyrelsen (V)
 • Erik Büchert, NIRAS, udpeget af Vordingborg Udviklingsselskab
Dronningen er protektor