Måske tre kuld på Klinten

På Møn er falkeparret påNylands Nakke nu permanent i området, men det er ikke lykkedes at se bytteaflevering, hverken parret imellem eller på et evt. nyt redested. Intet tyder på, at de er knyttet til redestedet, hvor de var startet med rugning i april.

Der er fortsat ungefodring på Storeklint og MK3, og noget tyder på, at parret, der lagde et nyt kuld æg på et andet redested på HK, har æg, der er klækket på det seneste. Så måske kommer der alligevel 3 kuld unger på vingerne ud af de 6 par på Møn.

Fra Kyndbyværket er der lidt bekymring, idet der senest kun er observeret 2 af ungerne i kassen, men forhåbentlig kan det skyldes, at den 3. unge falk er fløjet ud og sidder andetsteds. Fra Brian Andersen er sendt et foto, der viser en ung falk på værket.

Ungen på den nye lokalitet på Sjælland er nu ringmærket, og observationer tyder på, at der også har været ynglende vandrefalke i nogle af de foregående sæsoner.

Hilsen Niels Peter