Slut på vandrefalkedagbogen

Hermed slutter VF nyt 2014.

Den sidste meddelelse denne sæson står i ungdommens tegn. Det sidste par med ynglesucces på Møn, lokaliteten HK, har nu en ungfalk, der opholder sig uden for redestedet og er klar til de store flyvninger.

Og de store flyvninger er i fuld gang for ungfalkene på de 3 lokaliteter på Møns Klint, især i går med stærk blæst ude fra havet. Men de unge falke er allerede suveræne i flyveteknik og afbalancerer vingestillingen i forhold til vindstyrken, så det ser legende let ud.

Det er næsten uundgåeligt, at der med så mange kuld i Danmark ikke også sker dødsfald, som vi har oplevet flere steder. Alligevel kan man kun være optimistisk, når der denne sæson er kommet unger på vingerne hos 3 par på Bornholm, 4 par på Møn, 3 par på Sjælland og 2 par i Sønderjylland.

I alt 15-16 par med eller uden yngleresultat i år.
Og igen må vi spørge: hvor i landet kommer det næste par ynglende Vandrefalke? Det må 2015 måske fortælle os.

Tak til alle, der har sendt meddelelser og fulgt falkene. Efter de bekymrende udmeldinger fra Sverige i år kan det være, vi må holde ekstra øje med ynglestederne næste sæson i perioden omkring æglægning, hvis der igen er et kriminelt marked for nylagte falkeæg.

Men ellers kan vi kun glæde os over alle de nye unge falke, der nu skal ud i en farefuld verden og finde deres plads i økosystemerne.

Hilsen Niels Peter