Der begynder at komme unger på rederne

Så begynder der at komme unger på redestederne. I kassen på Mønbroen har de 2 unger længe været synlige, og forældrene fodrer nu på 3. uge på den trafikerede lokalitet.

På lokaliteten HK har parret tilsyneladende påbegyndt rugning på et nyt kuld æg, og denne gang i en mindre spalte på kystskrænten. Også parrene på Storeklint og MK3 afløser hinanden på redehylden med forventet klækning omkring 18.-20. maj.

Derimod ser falkene på MK2 og MK4 til at være helt forsvundet helt fra lokaliteterne. De 2 sjællandske par har antagelig begge unger på dette tidspunkt.

Der er tegn på ungefodring i kassen på Kyndbyværket, og ud fra starten på rugning er det samme tilfældet på Stevns, men der mangler tilbagemelding derfra. Og heller ikke nyt fra Radisson, Carlsbergsiloen eller Herlev Hospital.

På Bornholm er der 3 unger i Vang stenbrud, og ligeledes tegn på klækning i Stubbeløkken stenbrud. Endelig venter vi på melding om fodring af unger i kasserne på Skærbækværket og Enstedværket.

Hilsen Niels Peter