Måske tidlig æglægning

Det nyopdagede vandrefalkepar på Kyndbyværket er observeret inde i kassen, så der er stor sandsynlighed for ynglende falke her i år, ligesom der er tegn på yngel i 2013 - og måske tidligere.

Også ved kassen på Mønbroen sad hunnen senest i 2 timer i åbningen af kassen, afbrudt af en kort flyvetur med hannen. Og som tidligere nævnt gælder det samme for kasserne på Skærbækværket og Enstedværket. Altså på nuværende tidspunkt 4 par i kasser i Danmark.

På Stevns tyder alt på, at hunnen er ved at lægge sig på den skrøbelige afsats på Mandehoved. Det henstilles til alle, især fotografer, ikke at lægge sig ud på randen over redestedet og stresse falkene i yngletiden. Der er masser af andre muligheder for falkebilleder fra stranden og på lokaliteter, der ikke påvirker yngleparrene.

Ved Storeklint på Møn tyder det ligeledes på, at hunnen er ved at lægge sig. I går lå hun i hele observationsperioden på sin lille redehylde, mens hannen sad vagt et stykke fra hende. De har parret sig flittigt den sidste uge, og hvis hun er i gang med æglægning, er det ca. 14 dage tidligere end de forrige sæsoner. Fuglefotograf John Larsen fik et smukt billede af hanfalken, Sort HK, som er søn af den berømte superhan fra Sverige, Rød A3, 2001-2010, og på optagelsen ses tydeligt de hvide bogstaver på den sorte farvering. Mens vi sad på observationsplatformen trak 2 Havørne og pæne traneflokke langs klinten.

Også de 3 øvrige falkepar på Møn er aktive omkring redepladsen, så medregnet Bornholm er der nu 12 lokaliteter med Vandrefalk, som kan give yngleresultat. Men der indløber mange observationer af falke fra hele Danmark, så vi venter spændt på evt. nye par.

Hilsen Niels Peter

Hanfalken Sort HK, søn af den berømte Rød A3, der huserede på Møns Klint 2001-2010. Foto: John Larsen