Klækning lige om hjørnet på Storeklint

På Møn er parret på Storeklint antagelig tæt på klækning af æggene. I dag var hunnen ret urolig på redehylden, løftede sig flere gange og lå højt på underlaget, så det tyder på mærkbart liv under hende.

Parret på lokaliteten HK er vanskelig at spotte, når en af dem ligger inde i den snævre spalte, men ud fra Bjarne Hemmingsens iagttagelser følger den rugende falk nøje med i, hvad færdsel der er på stranden.

De to unger i kassen på Mønbroen har nu tydelige svingfjer og halefjer, samt mørkt parti omkring øjnene, og fylder godt når de står i kasseåbningen. Nogenlunde samme størrelse må de 3 unger på Stevns nu have, men på grund af hyldens skrøbelighed vil ungerne ikke blive ringmærket i år. Tre unger er til gengæld blevet ringmærket på Kyndbyværket, og det er dermed det første dokumenterede sjællandske succesfulde yngleresultat uden for Stevns i nyere tid. I den kommende uge bliver også falkeunger på Bornholm ringmærket, hvor der dog er tvivl om tidspunkt for klækning i Stubbeløkken, og om ungerne i så tilfælde er gamle nok til ringmærkning.

Endelig ser det ud til, at parret på Enstedværket også i år har fundet et andet redested end kassen. Falken kommer med føde, men ikke til kassen, så håbet er at der dukker unge(r) op et sted, når de er klar til udflyvning.

Hilsen Niels Peter