Nyt fra værkerne + bogtip

Der har et stykke tid været bekymring over, at man kun observerede 2 af ungerne på Kyndbyværket. Den tredie unge er nu fundet død uden påviselig årsag. Men de 2 søskende er fortsat i god form.

Til gengæld er der observeret en unge mere på Skærbækværket, så der nu ses 3 hoveder på bygningens tag.

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på en falkebog, der nyligt er udkommet: Urban Peregrines af Ed Drewitt.
Bogen fortæller om de opdaterede iagttagelser af vandrefalkens liv i byerne, om dens valg af redesteder, den jagter og føde, samt mange særlige data fra kameraoptagelser og ringmærkning. Bl.a. ny viden om falkenes natlige jagter og bytte i form af nataktive arter som vandhøns og lappedykkere.
Interessant er også et kapitel om kollektiv rugning, hvor man har opdaget, at et falkepars årsunge får lov at hjælpe forældre med rugning og fodring.
Bogen koster i England ca. 250,- kr + forsendelse.