Unger på Storeklint

Møn:De to unger på Mønbroen er nu begyndt at baske ud på den skrå bropille, og det ser rimeligt faretruende ud på den glatte overflade, da de stadig ikke er flyvefærdige. Vi krydser fingre for, at det ikke går galt. Forældrene sidder meget af tiden på kablerne i nærheden og følger øvelserne.I dag tyder meget på, at parret på Storeklint har en eller flere unger i redehulen. Hannen kom med bytte og afleverede til hunnen på reden, og på hendes bevægelser i huleåbningen så det ud til, at hun fodrede et stykke tid. Han kom senere hen foran redestedet, men hun så ikke ud til at ville afløses, som det har været tilfældet de foregående uger.De to øvrige par ruger stadig på lokaliteterne, og det vil nok betyde ret sene kuld, ringmærkning og udflyvning.

Sjælland: Spændende nyt - der er kommet oplysninger om endnu et ynglende falkepar på Sjælland uden for Københavnsområdet med en unge og et ikke udklækket æg. Lokaliteten ønskets ikke offentliggjort af medarbejderne på virksomheden, hvor falkene har slået sig ned. Men det er spændende med 2 nye lokaliteter på Sjælland uden for København, hvor man ifølge min hukommelse aldrig har haft ynglende Vandrefalk før.

Bornholm: 2 af kuldene på klippeøen blev ringmærket her i weekenden, begge med 3 unger i kuldet. Det første kuld blev ringmærket i Vang stenbrud, hvor man på foto kan se Knud Falk og Søren Møller i gang med klatring og ringmærkning. Efter noget klatrearbejde og søgen lykkedes det også at lokalisere parret på Hammeren, og de tre unger her var også i den rigtige ringmærkningsalder. I Stubbeløkken stenbrud var ungerne til gengæld ikke gamle nok til at få ring om benet, men der er til stor glæde 4 unger i kuldet! Det betyder 10 unger i alt hos de tre bornholmske par. Imponerende!

Hilsen Niels Peter