Problemer for flere af parrene

Hjemkommet fra en fin uge i Tyrkiet med vidtstrakte sletter og imponerende klippelandskaber i Anatolien, gode høje Taurusbjerge og store vådarealer i nationalparken Sultanszegali - plus alt ind imellem. Det betød omkring 130 fuglearter med bl.a. Lammegrib, Rødpandet Irisk, Stortrappe, Flamingo, Skestork, Sort Ibis, Rustand m.m.

Desværre kom jeg hjem til lidt negative meldinger fra Møn, hvor der den 27. april blev fundet en død Vandrefalk på stranden i den sydlige del. På samme tid havde der været problemer hos yngleparret på Storeklint, hvor falkene var i alarm over folk, der fløj med en Drone ved ynglestedet. Jeg har fået at vide, at det generelt ikke er tilladt at flyve med dette nye instrument, hvor man har lyst, men kræver særlig tilladelse på linie med paragliding etc.

Parret på Storeklint er jo i gang med et nyt kuld æg, men har store problemer med fremmede falke, der næsten dagligt kommer ind i territoriet. Senest i går den 2. maj sad en fremmed hun på en af pyntene og kaldte og stillede sig i parringspositur, mens en han kredsede ovenover, hvorefter en anden hun sluttede sig til ham med gensidige dyk og slag i luften, og hunnen fra pynten sluttede sig til dem. Der var ikke i dette tidsrum nogen falk at se ved redestedet.

På HK-lokaliteten ser det også ud til, at parret er stoppet i rugeforløbet, så i øjeblikket er der kun med sikkerhed 2 par ud af de 6 mønske ynglepar, der har sikker rugning og unger (2 unger i kassen på Mønbroen).

Til gengæld er der mere positive meldinger fra Bornholm. Her er der tilsyneladende rugning hos parrene ved Kongestolen, Vang og Stubbeløkken, plus et par observeret i påsken ved Helligdomsklipperne, dog uden tegn på rugning.

I Stubbeløkken har en af medarbejderne oplyst, at der også var ynglesucces og unge(r) i 2012. Endvidere havde han foto fra sidste år af den unge falk, der blev siddende på gravemaskinen, mens han arbejdede og havde radioen gående for fuld styrke. Imponerende tilpasning!

Meget tyder på, at der også er klækket æg i kassen på Kyndbyværket, så nu venter vi på positive meldinger fra Stevns, Skærbækværket og Enstedværket.

Hilsen Niels Peter