Verden er farlig for små falkeunger

Det er jo ingen hemmelighed, at de unge ofte lever livet farligt. Det gælder også Vandrefalken.

På Møn ved lokaliteten MK3 er de to unge falke fløjet ud og opdagelsesrejserne begynder. I dag kom den ene flyvende ind på plukkestedet under redehylden og pillede lidt i bytteresterne. Senere fløj den hen i et træ, og derfra ned i et lavere træ ved stranden. På et tidspunkt fløj den helt ned på stranden og småløb rundt og pillede i stenene. Den kom længere og længere ned til vandkanten, så ud til at fange insekter eller små krebsdyr - og blev så pludselig væltet omkuld af en bølge. Den baskede, hoppede op og sad et stykke tid og sundede sig, inden den lettede og fløj op i et træ.

Nogle erfaringer kan komme til nytte, andre kan betyde døden!
På Skærbækværket var der først 2 unge hoveder synlige øverst på bygningen, senere blev det til 3, og så dukkede hele 4 hoveder op på værket. Her førte ungernes maglende erfaring også til uheld, og 2 af dem måtte hentes ud af skorstenen, som de var faldet ned i. Og senest er en af de 4 unge falke omkommet, som det også var tilfældet sidste år.

Men så sker der jo også det, at helt uventede unge falke dukker op. På Møns Klint ved Nylands Nakke havde Leif Schack-Nielsen en observation den 20.6. af en voksen og en ung falk. Den unge falk kunne ikke stamme fra Storeklint, da ungerne der ikke var fløjet ud. Så jeg tog igen ud til lokaliteten, og en af formiddagene sad hannen på en pynt, mens hunnen kredsede ude over havet. En tredje falk sluttede sig til hende, og de lå i lang tid og kredsede. På et tidspunkt satte en 4. falk sig på en af pynterne, og trods for direkte modlys så det ud til at være en ungfugl, og på et senere foto kan man lige ane længdestriberne på brystet.

Det betyder - hvis hunnen kredsede med en ungfugl - at der kan være 2 udfløjne unge falke på lokaliteten, uden at vi har opdaget, hvor de har ynglet i anden omgang. Der har ikke været tegn på besøg eller ekskrementer ved det første redested, som de forlod omkring 1. april.

Så måske kommer der alligevel 5 kuld ud af de 6 etablerede par på Møn tidligere på sæsonen, selv om så også de 2 unger på Mønbroen gik til. Vi venter endnu på at se antallet af unger hos parret på HK-lokaliteten.

Hilsen Niels Peter