Uro ved Storeklint

Flere af falkeparrene er nu begyndt på rugning, andre kan ikke beslutte sig.

På Møn er der meget uro omkring parret på Storeklint. Der har i lange perioder været fremmede falke, mest en ung 2K og en adult hun. For et par uger siden følte vi os ret sikre på, at ynglehunnen havde bestemt sig for hylden på Forchammers Pynt, men den seneste uge var parret mere omme bag pynten, hvor der også findes en meget velegnet hylde. De sidste dage har begge falke været ved det gamle yngleområde på Maglevands Pynt, kredset, parret sig, men ikke med tegn på æglægning.

Parret på Nylands Nakke har muligvis begyndt rugning. Hunnen ses næsten ikke, og hannen holder vagt. Tilsyneladende er redehylden en spalte, der ligger lidt højere end sidste sæson.

Mod forventning er der alligevel et par ved Store Stejlebjerg i den sydlige del af klinten. Både han og hun holder til på lokaliteten, og hunnen fløj ud fra en afsats i går, hvor der er en velegnet redespalte ved afsatsen.

Rugning er godt i gang på Mønbroen, hvor han og hun skiftes til at ligge inde i kassen. Tilsyneladende er parret også i gang på lokaliteten HK, mens hunnen endnu ikke har lagt sig på MK3.

Hos parret på Stevns er rugningen i fuld gang, og det samme er tilfældet på Kyndbyværket og Skærbækværket, men ikke med sikkerhed på Enstedværket.
Sidste nyt - via DOF og lokalpressen - fortæller, at der nu skulle være 4 falkepar på Bornholm.

Jeg venter med spænding på nyt fra klippeøen.

Hilsen Niels Peter