Gamle kendinge på Klinten

Møn
På Møn er der nu han og hun på de 5 ud af sidste års 6 lokaliteter. Tre af parrene er i fuld gang med territorieflyvning, parring og overbringelse af bytte. På Storeklint er det tilsyneladende samme par som sidste sæson, han Sort HK, og hun med "fipskæg" uden ring. Også på Nylands Nakke ser hannen ud til at være den samme som de 2 foregående sæsoner, med tydelig stor lys halskrave. På den sydlige klint ved Store Stejlebjerg er fortsat kun set en enkelt falk ad gangen, de fleste gange en hun.

Bornholm
Bornholm melder om falke på to lokaliteter, og tidligere på året også en enkelt på den 3. lokalitet.Ved Skærbækværket er parret ligeledes i fuld gang med besøg i kassen, territorieflyvning og parring.

Nu venter vi på nyt fra Stevns, Åbenrå og København - det sidste sted nok ikke før kasser er på plads på Carsbergsiloen og sygehusbygningen.For observatørerne ville det være fint, hvis det lader sig gøre at konstatere, om der er ringe på falkene eller endnu bedre foto af ringen. Senest i weekenden, på DOF-fuglemøde i Odense, så jeg Vandrefalk i havnen, hvor den med mellemrum jagede store dueflokke ud fra siloerne. Det bliver spændende at se, om den milde februar-marts giver tidlig æglægning og rugning i år.

Fotos er med hannen på Nylands Nakke, Møns Klint.

Hilsen Niels Peter