Gråkrager på spil på Storeklint

Falkelokaliteten på Storeklint, som traditionelt er det mest konstante og publikumsvenlige ynglested, viser flere tegn på unormalitet her i 2014. Alt så fuldstændig planmæssigt ud hen gennem marts, og falkene havde knyttet sig til redehylden på Forchammers Pynt, hvor hannen selv blev født i 2009. Hunnen opholdt sig længere og længere tid i redehullet, og både Poul Rasmussen og jeg mente, hun var i gang med æglægning så tidligt som 20.-22. marts. Men mellem 23. og 25. marts ændrede billedet sig i takt med mange jagter efter fremmede vandrefalke og usædvanligt mange Gråkrager omkring ynglrestedet.

Falkeparret stoppede med ophold i redehulen og fløj begge rundt i territoriet. Pouls og mit eget bud er, at det er lykkedes Gråkrager at tage et eller flere æg fra redehulen, hvilket vi jo har oplevet før. Og mønstret hos falkeparret er i øjeblikket noget, der ligner mønstret for en måned siden med territorieflyvninger, parringer og besøg på redestedet.

Vi håber naturligvis, at de får et nyt kuld æg og lykkes med rugningen. I dag den 8. april var der hektisk aktivitet i området. Poul så parring og besøg på redehylden om morgenen. Senere afløste jeg ham og så mobning af Fiskeørn, Rød Glente og Spurvehøg. 10.50 lød der høje alarmskrig fra flere falke, og nu jagtede hannen og hunnen en 2K hun-vandrefalk over længere tid, til den forsvandt ind over skoven. Hanfalken kredsede over klinten og havet størstedelen af observationstiden, ind imellem med imponerende lange, dybe glideflugter, og han svævede stadig rundt over klinten, da jeg forlod stedet over frokost.

 

Hilsen Niels Peter