Summende yngleaktivitet på Klinten

Spændende nyheder om et muligt nyt dansk ynglepar fra Knud Flensted, DOF. Der er opdaget tydelige tegn på Vandrefalk i kasse på Kyndbyværket ved Isefjorden. Kassen er opsat marts 1996, men på plukrester tyder det på, at den har været benyttet, måske med ynglende falke i foregående sæsoner. Forhåbentlig er der observatører i området, der vil holde øje med stedet dette forår.

På Enstedværket ved Åbenrå er der også par ved kassen. Jesper Tofft fortæller, at hannen kom med et bytte og fløj skrigende ind i redekassen fulgt af hunnen. De kom begge ud igen efter kun 10 sekunder, hannen stadig med bytte i kløerne. Hunnen satte sig, og hannen fløj om på den anden side af bygningerne med byttet. 15 minutter senere parrede de sig. Herefter sad de 30-40 fra hinanden og pudsede fjer.

Parret på Skærbækværket er ligeledes i fuld aktivitet i og uden for kassen.

Ved Møns Klint er parret på Storeklint meget aktive, laver territorieflyvninger, mobber Musvåger og Rød Glente bort, jager Stære over havet, lægger bytte i depot, kalder, parrer sig og har i øjeblikket meget kig på det lille hul på Forchammers Pynt, hvor hunnen i dag var inde og mosle rundt. Hullet her er tidligere benyttet som ynglested 2 gange. I går var en 3. falk på stedet, kaldte med kontaktstemme "tjok-tjok" og er muligvis en af ungerne fra sidste sæson, der ikke blev jaget bort, mens yngleparret samtidig kredsede foran klinten. Hunfalken på Gråryg er ikke observeret et stykke tid, og der er ikke aktuelt noget tegn på falkepar her, hvorimod parret ved Nylands Nakke også er aktive, laver flyveopvisning og jager med overlevering af bytte til hunnen.

De 3 øvrige par på Møn er også aktive, og på den nordlige lokalitet kom hannen med bytte ivrigt fulgt af hunnen lavt over havet i smukt dybblåt lys sidst på dagen for en uge siden.

Nu venter vi på meldinger fra Stevns, og om der er falke ved de nyopsatte kasser på Carlsbergsiloen og Herlev Hospital.

Hilsen Niels Peter