Der fodres ivrigt

Endelig lykkedes det at afsætte tid til et besøg på Bornholm og de lokale vandrefalke-lokaliteter 9.-11. maj. Man må sige, at der er sket en markant udvikling i bestanden siden mit første falkebesøg ved Slotslyngen i juli 2006. Som på så mange andre ynglesteder reagerer falkene vidt forskelligt fra sted til sted, og ved besøgene på Bornholm oplevede vi i den ene ende af skalaen en yderst nervøs og konstant varslende hanfalk ved et af stenbruddene, selv om vi troede os dækket af træ- og buskbevoksningen på stedet, så vi valgte at forlade området efter kort tid.

Som modsætning stod vi ved en af de andre ynglelokaliteter og observerede hanfalken på redestedet, da vi pludselig opdagede en hunfalk sidde og pudse sig i et træ i kløften ikke længere end 10-15 meter fra os. Og den tog overhovedet ikke notits af vores tilstedeværelse, kiggede ikke engang på os, mens den fortsatte sin fjerpudsning. En meget usædvanlig oplevelse! Antagelig skyldes dens adfærd dens tidligere kontakt med mennesker via et træudsætningsprojekt i Polen, men nu lever den så sit vilde liv i de bornholmske klipper - og ser meget lidt vild ud.

I de 2 andre stenbrud er valg af redehylde meget forskellige. Det ene sted er den rugende falk stort set umulig at finde og indbyder ikke til besøg. På den anden lokalitet ligger falken næsten i nå-højde og virker meget sårbar over for forbipasserende, som under mit besøg ikke så ud til at respektere skiltningen, da de gik med deres cykler i området.

Falkeparret i Hammerområdet lod sig ikke se mere end en enkelt gang på over 4 timers observation, og ud fra iagttagelsen kan det ikke afgøres, om de yngler nord eller syd for Hammershus. Det må observationer fra havet afgøre.

Endelig er der ikke noget, der tyder på ynglepar ved havnen i Rønne eller den 7. lokalitet, hvor falkene ikke har vist fast tilknytning til egnet ynglebiotop. På havnen i Rønne brugte jeg ved ankomst og afrejse 2 x 2 timer uden at se falke. Så alt i alt er der tegn til ynglepar på 5 lokaliteter på øen, plus antagelig løst tilknyttede falke på 2 lokaliteter yderligere. Tak til Christian Lau for information og præsentation af falkelokaliteterne, og meget rart samvær i det hele taget.

På Møn ser man mere og mere til ungerne i kassen på Mønbroen, og begge forældrefugle opholder sig længere og længere tid uden for kassen.

Hos falkeparrene på klinten fodres der unger på de 3 redesteder, men endnu ikke på HK-lokaliteten. Som på Bornholm må vi nok antage, at par nr. 6 og 7 ikke yngler denne sæson.

Fra Kyndbyværket ses nu unger blive fodret, men det er ikke fastslået, om der er mere end 2 stk. Det vil  vise sig ved ringmærkningen. Og i det hele taget er der et stigende problem for ringmærkerne Knud Falk og Søren Møller at få lagt en turplan og få koordineret besøg på de østdanske lokaliteter.

Der er foreløbig planlagt 4 perioder fra omkring 20. maj til ind i juni, plus evt. dage til at fylde huller ud. Så skal det blive spændende at se, hvad der kommer til af nye unge vandrefalke i denne sæson.

Hilsen Niels Peter