Udflyvningstid!

Falkeobservatørerne i Åbenrå, Skærbæk og på Stevns har nu fået konstateret unger på ynglestederne.

På Enstedværket har Jesper Tofft endelig dokumenteret, hvorfor de har sodfarvede falke på stedet. Parret yngler i en bunke kul, som er faldet ned på en afsats godt beskyttet mod vind og vejr, og i kulbunken sidder 2, måske 3 unger, som tilsyneladende er omkring 4 uger gamle. Man må sige, et noget specielt redested for både voksne og unger. Torben Hvass har observeret 2 unger i kassen på værket, endnu ikke flyvefærdige.

På Stevns har Peer Nørgaard fra båd observeret 3 dununger omkring 14 dage gamle på lokalitet nr. 2. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om der også er unger på lokalitet nr.1. I så fald må de være flyvefærdige og ude i området på dette tidspunkt.

På Stigsnæsværket er der ikke kommet meddelelse om ynglende falke denne sæson.

På Møn er alle 4 unger på Mønbroen i fuld aktivitet og svære at lokalisere allesammen, når de befinder sig forskellige steder under broen og i luftrummet over Koster og Kalvehave. Broarbejdet er rykket tættere til kassen, så det er fint timet, at de unge falke nu stort set har forladt redestedet.

De 3 unger på klinten ved Nylands Nakke er ligeledes fløjet ud og får føde bragt andre steder på skråninger og pynte i området.

På Storeklint sidder ungerne og basker ivrigt i redeåbningen med mange tilskuere i denne tid. Så status for Danmark i øjeblikket er 11 par med unger, hvoraf et par er forsvundet i ungeperioden.

Hilsen Niels Peter