Vandrefalkesæsonen er i gang!

Hej til alle falkeinteresserede,

Så er en ny Vandrefalkesæson gået i gang, og mange steder i landet har haft regelmæssigt besøg af falke gennem hele vinteren.

På en del ynglelokaliteter fra 2014 har der været observeret stedfaste fugle, og på Møn er der siden januar falke på alle 6 lokaliteter fra sidste år, på de 5 er der både han og hun. På Storeklint har hannen været inde og præsentere redehullet oven for observations-platformen, som har været brugt de fleste sæsoner. Og mod syd har begge falke haft territorieflyvning.

Øvrige meldinger kommer indtil nu fra Kyndbyværket, Skærbækværket og Enstedværket, hvor man alle 3 steder har observeret par på lokaliteten. Jeg vil samtidig gøre observatørerne opmærksom på de foruroligende meldinger fra sidste sæson, som nok kræver ekstra opmærksomhed i år. På Møns Klint oplevede vi 3 par, der inden for en ret koncenterret periode stoppede deres forløb efter æglægning/rugning, endvidere opdagelse af et tysk-italiensk telt på den ene falkepynt, samt forsøg på indtrængen på 2 ynglesteder i Sydsverige.

Hvis der blandt kriminelle er forsøg på røveri af æg, skal man være ekstra opmærksomme i perioden fra slutningen af marts og et par uger ind i april, hvor æggene er nylagte og forældrefuglene ikke ruger så intensivt. Besøg f.eks. falkelokaliteten på lidt mere uforudsigelige tidspunkter, gerne omkring daggry og skumring. Læg desuden mærke til, om falkeparret afbryder deres normale æglægnings-ruge-cyklus, dvs. efter at han og hun normalt har rugeskift, ses pludselig begge falke uden for redestedet i lang tid ad gangen.På Møn genoptog 2 af parrene et nyt rugeforløb, det 3. par viste ikke tegn på ny tilknytning til lokaliteten.

Med ønsket om en god sæson til alle.Hilsen Niels Peter