Ringmærkning af unger

Ringmærkningen i Østdanmark er nu gået i gang.

På Kyndbyværket blev 2 unger ringmærket, 1 han og 1 hun.

På Møn bliver det i denne sæson desværre kun til ringmærkning på 1 lokalitet. På de 2 lokaliteter HK og MK3 har parrene forladt redestedet, det ene sted antagelig på grund af Ræv, det andet sted kendes årsagen ikke, men inden mit besøg på Bornholm, fodrede forældrene unger på redehylden. Efter min hjemkomst er falkene overhovedet ikke observeret på stedet. Vores bekymring går på, at der sidste år var sat en pejlepind på stranden med sigtepunkt direkte på redehylden, og en båd blev observeret nogle gange ud for stedet.

Ungerne på Mønbroen og MK4 er ikke tilgængelige for ringmærkning. Så det blev pinsedag til ringmærkning på Storeklint og på grund af helligdagen var der mange tilskuere, som fik sig en oplevelse nede fra platformen ved stranden og information om baggrunden for falke- og ringmærkningsprogrammet.

Det viste sig, at der for første gang blev dokumenteret et kuld på 5 æg hos den danske population. De 3 var klækket, og de 2 antagelig ubefrugtede. Det var 2 hanner og 1 hun.Farveringen på højre fod er denne sæson SORT med hvide bogstaver/tal. Zoologisk Museums aluring på venstre.

Klokken 10.15 var Søren Møller ved redehulen, og da havde falkeparret et stykke varslet kraftigt over klinten. 10.30 var ungerne oppe bag klinteranden, og hunfalken satte sig kortvarigt på redehylden, ivrigt spejdende op mod ringmærkningsstedet. 10.55 Var Søren tilbage med ungerne, og 11.17 fløj begge forældre ind på redehylden, hunnen ind til ungerne og hannen lettede lidt efter. Det normale yngleforløb kunne fortsætte, og tilskuerne havde fået årets falkeoplevelse.

Angående rovfugle og droneflyvning fortæller professor Peter Lindberg, Sverige, at en af medarbejderne i det svenske Projekt Pilgrimsfalk har benyttet drone til at lokalisere utilgængelig ynglelokaliteter, men kun uden for yngletiden. Peter kender et tilfælde af en "høg", der har angrebet en drone, og endelig at biologer i USA, Yellowstone Nationalpark, har forbudt droneflyvning, bl.a. på grund af ynglende vandrefalke.

En anden bekymring vedrørende vandrefalkene på Møn kom via en meddelelse, hvor en fuglekigger i Jydeleje-området havde observeret en Slagfalk med strop om benet, og fik at vide af ejeren af falken, at man fra den nærliggende falkonergård fløj med Slagfalk og Berberfalk, hvilket efter en tidligere aftale med formanden for Falkonerklubben, Rene Rask Bruun, først finder sted til juli, når ungerne på klinten er fløjet ud. På dagen med Slagfalk var også Vandrefalk, antagelig fra MK4, inde i området. Måske påvirker det ikke ynglefalkene, men fremmede falke er altid en stressfaktor, og en Slagfalk velsagtens også. Hvis der er mere viden om disse forhold - droner og falkonerfalke i vandrefalkens yngleområde - vil jeg meget gerne høre om det.

Hilsen Niels Peter