Flere falke har lagt sig

Møn
På dette tidspunkt har 2 af parrene på Møns Klint lagt sig. På Storeklint har hunnen været inde på redehylden i lang tid ad gangen, en enkelt gang afløst af hannen. Og det samme mønster ser man på Nylands Nakke.

Heldigvis har vi ikke observeret mistænkelige besøg ved redelokaliteterne de gange, vi har været i nærheden, men Gråkragerne er betænkeligt nærgående som sædvanlig. Parrene på 3 andre lokaliteter er tilsyneladende også tæt på æglægning og rugning, men ikke med helt sikre observationer.

På den 6. lokalitet er der kun observeret falk enkelte gange, og ikke tegn på ynglepar i øjeblikket. Til gengæld er der en 7. lokalitet i Møn-området på Farøbroen, hvor han- og hunfalk ses på pylonerne og flyvende i territorieflugt over vandet, senest sad jeg og så den ene i over en time i går den 28.

Fra  Stevns er der meddelelse om par på en anden lokalitet end de foregående sæsoner, og ligeledes meddelelse om par på Stigsnæs.

Dertil kommer stedfaste par som tidligere nævnt med 2-3 par på Bornholm, på Kyndbyværket, Skærbækværket og Enstedværket.

Desværre er der også i år triste nyheder fra Sydsverige, hvor en af falkene er fundet forgiftet ved en due, der er påført giftstoffet carbofuran, et stof som er ulovligt og dødeligt for både dyr og mennesker, så det er vigtigt at være opmærksom på, om der findes lignende tilfælde i vore områder.

Dødfundne falke skal straks sendes til undersøgelse, men benyt papirservietter ell.lign (som derefter brændes), så man ikke kommer i kontakt med fuglen, og send den i en en plastikpose med indpakning. Læg en seddel i pakken med findested og dato, navn og adresse på dig som har fundet den og send fuglen til Zoologisk Museum, der kan videresende til veterinærinstituttet, eller til den lokale afdeling af Naturstyrelsen, vildkonsulenten, der ligeledes kan videresende fuglen.

Hilsen Niels Peter