Ynglesæsonen lakker mod enden

Så går ynglesæsonen for vandrefalkene mod sin afslutning. De fleste ungekuld har forladt redeområdet sammen med een eller begge forældre.

På Stevns blev der observeret et ungekuld på 3 udfløjne unger i det "gamle" område ved Mandehoved, men selve ynglestedet kan godt have været ved Store- eller Lilledal. Det betyder 6 unger på Stevns denne sæson.

Også på Bornholm blev der opdaget endnu et ungekuld denne sæson. Området ved Kongestolen tydede ellers ikke på ynglende falke i år, men senest blev der observeret 2, måske 3, udfløjne unge falke på lokaliteten.

Så igen en meget positiv sæson for de danske vandrefalke. Status, som det ser ud her den 3. juli: 13 falkepar med ungekuld og til sammen 30 udfløjne unger og et kuld, som ikke kom på vingerne .Endvidere 6-7 falkepar, som ikke havde ynglesucces i år.

Tak til alle observatører for meddelelser gennem ynglesæsonen, og rigtig god sommer til alle.

Hilsen Niels Peter

 3 udfløjne unger hygger sig ved webcam'et på klintekanten