Unger på Klinten

For nogle år siden udtalte jeg i et interview, med ret stor optimisme, at Danmark måske kunne huse 20-25 par Vandrefalke. I denne uge rundede vi så 20 lokaliteter med faste par i 2015.

Efter flere sæsoner med rygter, men stadigvæk kun kendskab til 1 par falke på Stevns, kom der så melding om endnu et ynglepar. Fra havet blev en hun set på en redehylde og en han i nærheden. Så til lykke til par nr. 20 denne sæson!

Angående falken med den grønne ring på Bornholm, så er der nu kommet bekræftelse fra Polen, at fuglen stammer fra et trærugningsprojekt der i landet, men er opvokset hos en opdrætter i Slovakiet. Det følger tilsyneladende et mønster gennem mange år, hvor udsatte falke i trærugningsprojekter ofte vælger andre redesteder, når de spreder sig fra opvækstområdet. Den trærugende population vokser godt nok i Tyskland og Polen, men mange af ungerne er øjensynligt endnu ikke helt præget på træer som ynglested.

På Møn er der i dag tegn på unger hos parret på MK4. Hannen kom med et mindre bytte direkte ind på redehylden, og senere fløj hunnen ud med restbytte til depot. Han var meget aktiv, lavede store flyveopvisninger foran klinten og styrtdykkede 2 gange efter Gråkrager, som han holder ude af yngleområdet.

I Sønderjylland ved Enstedværket ser det ud til, at der sker det samme som sidste år: falkeparret bruger heller ikke denne sæson kassen på værket, men holder til andetsteds. Sidste år tydede meget på, at de havde slået sig ned i et kuldepot, da fjerdragten var påfaldende sodfarvet. Ellers regner vi med, at de andre DONG-falke i Kyndby, Stigsnæs og Skærbæk har deres normale rugeforløb eller måske er ved at have dununger. Endnu engang må man undre sig over, at der ikke er opdaget flere ynglepar i Jylland eller i Københavnsområdet.

Det er som altid lettere at lokalisere ynglepar i slutningen af maj og ind i juni, når ungerne er ved at være flyvefærdige. Så fat i kikkerten, jyder og københavnere, hav lidt tålmodighed og brug et par timer eller tre på steder med observationer af Vandrefalk i maj. Det ville være interessant, hvis der blev fundet et trærugende par eller et redested på en bygning i storbyen uden opsat redekasse.

Hilsen Niels Peter