Fast rugemønster

Rundt omkring på falkelokaliteterne er en del af parrene nu i gang med et fast rugemønster, hvor han og hun afløser hinanden i dagtimerne, og hunnen ligger på æggene i nattetimerne.
På Møn gælder det parrene på Storeklint og Nylands Nakke, og på Mønbroen er rugningen antagelig startet for en halv snes dage siden. På lokaliteterne MK3 og HK er der tegn på tilknytning til redehylde, men endnu ikke æglægning og rugning.
Mere uklar er situationen på MK2, hvor der enten er gået opløsning i ynglemønstrett, eller at falkene har lagt sig for et stykke tid siden, men der er påfaldende falketomt de fleste gange. Endelig er der ikke nye oplysninger om parret på Farøbroen, så det vides ikke, om de har fundet en plads til evt. æglægning.
Spændende nyt fra Bornholm. Der er oplysninger om falke på 2 nye lokaliteter, dvs. med de tidligere 4 lokaliteter er der nu 6 steder med falke eller mulighed for falke, men foreløbig kun meddelelse om et af parrene med rugning i øjeblikket.
Oplysninger fra Kyndbyværket tyder også på, at rugning er i gang, så mon ikke det også er tilfældet ved Stevns, Stigsnæs, Skærbækværket og Enstedværket, hvor vi bare ikke har hørt om det nærmere tidspunkt for påbegyndt rugning.
Alt i alt en fortsat spændende udvikling denne falkesæson.
Hilsen Niels Peter