Næsten flyveklare unger

Ringmærkningen på Bornholm fandt sted sidste weekend. På Stubbeløkken var igen i år 4 unger (3 hunner og 1 han).  I Vang-bruddet var en stor hun på 850 g. I Helligdomsklipperne var ungerne for små til ringmærkning, og det samme var tilfældet på den nye lokalitet. Derimod lykkedes det ikke at finde parret ved Hammeren, hverken ved Mulekleven eller Kongestolen, så det kan kun opklares, hvis man kan se fra en båd, hvor de har lagt sig.

På Møn er de 3 unger på Storeklint fremme meget af tiden, men ikke i fuld ungfugledragt endnu. Til gengæld opdagede jeg i dag 2, måske 3, fuldt fjerklædte ungfalke på Nylands Nakke, klar til udflyvning. Den ene baskede på et tidspunkt op oven for redehullet. Og på Mønbroen flyver nu 4 unge falke rundt langs bropillerne, og ind imellem op på gelænderet ved kørebanen. Det ser ud til at være 2 hanner og 2 hunner. Vi var lidt nervøse i dagene med kraftig blæst med tanke på uheldet sidste år, hvor de 2 unger antagelig blæste i havet. Men Bjarne Hemmingsen og jeg antog, at der kun var 3 på lokaliteten, men fandt den 4. længere borte under en pille på betonbuen. Falkene på MK2 og MK3 ses ikke længere i området, og det samme gælder HK og Farøbroen.

Status i øjeblikket er den, at der på Møn og Bornholm er 8 par med unger ud af falke på 14 lokaliteter. Dertil kommer unger på Kyndbyværket, og usikkerhed angående unger på de 2 lokaliteter på Stevns, samt Stigsnæs, Skærbæk og Enstedværket.

Hilsen Niels Peter

Vandrefalkeunge på gelænderet på Mønbroen