Bjergarter

Hvilke sten finder man på stranden? Og hvor kommer de fra? Hvad kan stenene fortælle om Danmarks landskabsdannelse?

Undervisningsforløbet starter med en tur til stranden ved Møns Klint. Sammen med en naturvejleder finder eleverne forskellige sten. I kridtformationen ses rækker af flintesten, som er dannet i kridthavets bund. Men hvor kommer alle de andre sten fra? Efterfølgende sorterer eleverne de fundne sten i skolelokalet, og præsenteres for de tre hovedtyper: sedimentære, metamorfe eller magmatiske bjergarter. Undervisningsforløbet træner eleverne i at vælge sorteringsmåde efter forskellige kriterier, og stenene registreres i et datark, som klassen kan arbejde videre med hjemme.

Emner: Sten, bjergarter, sedimentære-,  metamorfe- og magmatiske sten, naturvidenskabelig metode, sortering

Hvem: 3.-6. klasse

Fag: Natur/teknik

Varighed: 2 timer

Fælles mål

 

Forslag til forberedelse:

Møns Klint