Bjergarternes dannelse

Hvilke sten finder man på stranden? Og hvor kommer de fra? Hvad kan stenene fortælle om Danmarks landskabsdannelse?

Undervisningsforløbet starter med en tur til stranden ved Møns Klint. Sammen med en naturvejleder finder eleverne forskellige sten. I kridtformationen ses rækker af flintesten, som er dannet i kridthavets bund. Men hvor kommer alle de andre sten fra? Efterfølgende sorterer og bestemmer eleverne de fundne sten i skolelokalet, for at finde ud af om de er sedimentære, metamorfe eller magmatiske. Undervisningsforløbet træner eleverne i at vælge sorteringsmåde efter forskellige kriterier, og stenene registreres i et datark, som klassen kan arbejde videre med hjemme.

Undervisningsforløbet henvender sig til udskolingselever, som skal arbejde med det ydre og indre geologiske kredsløb. Med udgangspunkt i sten af de tre bjergarter, bygger eleverne deres eget geologiske kredsløb. Det er en fordel, at eleverne har arbejdet med emnet hjemmefra.

Emner: Sten, bjergarter, sedimentære-, metamorfe- og magmatiske sten, geologisk kredsløb

Hvem: 7.-9. klasse

Fag: Geografi

Varighed: 2 timer

Fælles mål

 

Forslag til forberedelse:

Møns Klint