Evolution

Hvordan var kridthavets økosystem? Hvorfor overlever nogle arter, mens andre uddør? Hvordan udvikles en ny art?

Undervisningsforløbet "Evolution" tager eleverne med på en tidsrejse tilbage til kridthavet. På stranden ved Møns Klint finder eleverne fossiler, som bestemmes i skolelokalet. Eleverne arbejder gruppevis med klassificering af deres fund, og laver et "biodiversitets index", som noteres i et dataark. I kridthavet levede mange forskellige dyr, men det er ikke alle vi kan finde fossiler af. Hvorfor ikke? Ved slutningen af kridttiden forekommer en masseuddøen, og 2/3 af alt liv uddør. Med udgangspunkt i udvikling af biodiversitet diskuteres begreber som livets udvikling, tilpasning, selektion og mutation.

Undervisningsforløbet kan f.eks. bruges til udarbejdelse af en rapport. Det er en fordel at eleverne har arbejdet med emnet hjemmefra.

Emner: Evolution, tilpasning, selektion, fossiler, biodiversitet

Hvem: 7.-9. klasse, Gymnasium og HF

Fag: Biologi

Varighed: 2 timer

Fælles mål

Læreplaner (stx)

 

Forslag til forberedelse inden besøget:

Livets historie

Evolution (Aktuel naturvidenskab)

Evolutionslæren (Aktuel naturvidenskab)

Evolution.dk

Slangeøgler eller havvaraner (Aktuel naturvidenskab)