Fugle - dinosaurernes nulevende efterkommere

Hvordan blev dinosaurerne til fugle? Hvorfor er det en fugl? Hvordan er fuglen indrettet? Hvad ser vi for fugle i landskabet? Hvad er feltobservationer? Hvordan bruges feltstudier i naturvidenskaben? Hvordan indgår fuglene i det globale kredsløb?

På Møns Klint lever verdens hurtigste fugl, Vandrefalken, der kan styrte sig ned gennem luften med næsten 400 kilometer i timen, og i hele perioden fra april til november er der mulighed for at opleve både almindelige danske fuglearter og ind imellem mere sjældne gæster.

Undervisningen tager udgangspunkt i kendskabet til fugle som dyregruppe, deres afstamning og systematik samt levesteder og livsbetingelser. Desuden grundlæggende teknikker til at observere fuglene og lære deres feltkendetegn at kende. Øvelser i det imponerende klintelandskab træner elevernes iagttagelsesevne og koncentration, og undervisningen appellerer både til udvikling af elevens personlige kompetencer og samarbejdsevne.

På de højere klassetrin tilstræbes, at deltagerne får kendskab til fuglens anatomi og tilpasning til det økologiske system. Endvidere vises eksempler på betydningen af fuglene som miljøindikatorer og deres betydning for balancen i naturen, samt en introduktion til almen naturforståelse og ornitologi som en del af det naturvidenskabelige grundlag og samspil med mennesket.

Hvem: 3.-10. klasse, gymnasium og HF

Fag: Biologi

Varighed: 3 timer