Geovidenskab

Hvorfor ligger flinten i nogle afgrænsede og tilsyneladende regelmæssige lag i kridtet? Kan Milankovitch-teorien forklare flintedannelsen? Hvordan passer den nuværende klimatiske situation ind i en geologisk sammenhæng?


Geofagligt feltarbejde med undersøgelser, målinger og iagttagelser og opstilling af hypoteser. I forløbet ses der nærmere på klimaændringerne over en længere periode, herunder specielt klimaet i kridttiden og klimaændringernes indflydelse på den biologiske aktivitet og den eventuelle betydning for flintedannelsen. Der arbejdes med feltarbejde ved nogle af de blottede klinter.


Feltarbejdet resulterer i et sæt feltdata, som kan danne udgangspunkt for videre databehandling og rapportskrivning. Forløbet er således velegnet til skriftlig opgave til et studieretningsprojekt.


Skrivekridtets og Møns Klints dannelse indgår i forløbet, hvorved biologi, kemi og geomorfologi bliver anvendt. Endvidere drages paralleller til nutidens klimaændringer.

 

Hvem: Gymnasium og HF

Fag: Naturgeografi, geovidenskab og fysik/kemi

Varighed: 3 timer