GPS-løb - faglighed og samarbejde

Faglighed og samarbejde. Sundhed, motion og naturfag i det kuperede landskab.

Efter introduktionen til det avancerede GPS-udstyr sendes eleverne på opaveløb/-gang i Klinteskoven. GPS'erne styrer holdene rundt til forskellige poster, hvor de skal løse opgaver om dyr, planter og geologien på Møns Klint.

Eleverne skal samarbejde, hjælpe hinanden og i fællesskab finde vej og løse opgaverne.

Hvem: 4.-10. klasse, Gymnasium og HF

Fag: Idræt, natur/teknik, geografi, biologi.

Varighed: 2 timer (kan udvides)

Med GPS på Møns Klint