Høslæt og naturpleje

Hvordan høstede man hø og korn i gamle dage? Hvad er et overdrev? Hvordan passer vi bedst på vores unikke naturområder?

På Hundevæng Overdrev, der er et af de meget værdifulde naturområder ved Møns Klint, anvender man en meget skånsom form for naturpleje, der tager hensyn til områdets sjældne plante- og dyreliv. Gennem afprøvning af høslæt med le får eleverne en praktisk indføring i tidligere tiders landbrugsarbejde, og lærer om moderne naturplejemetoder, økologi, biodiversitet og menneskets påvirkning af naturen.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Naturstyrelsen, og der er tale om reel naturpleje til gavn for ikke mindst områdets sårbare arter af bl.a. orkideer og sjældne insekter.

Hvem: 7.- 9. klasse
Fag: Natur/teknik, biologi, historie, idræt
Varighed: 3 timer

Stor gøgeurt er en af de sjældne orkidéer, eleverne kan være med til at beskytte