LoQuiz - sjovt og lærerigt spil med smartphones eller tablets

Nu kan I booke et helt nyt spil på Møns Klint. LoQuiz er et interaktivt spil, som foregår med elevernes egne smartphones eller med klassens sæt af tablets. Vi har også et sæt tablets på stedet, som kan lejes til spillet.

Når spillet skydes i gang, skal klassen, i hold, rundt i skoven og finde poster og løse opgaver. Nogle steder skal man tage billeder for at samle point, andre steder skal man svare på spørgsmål eller løse en fysisk udfordring for at komme videre.

Holddeltagerne skal hjælpe hinanden med at løse opgaverne effektivt ved at kombinere deres kompetencer. Nogle poster forudsætter hinanden, så man får mulighed for flere point jo flere opgaver man løser. Ind imellem skal holdet melde tilbage til spil-chefen (guiden) for at blive sendt videre i spillet.

Undervejs kan holdet holde øje med sine point og sin tid og man kan se, hvor langt de andre hold er kommet.

Spillet udfordrer både fysik, hukommelse, iagttagelsesevne og samarbejdsevner.

Hvem: 4.-10. klasse samt gymnasie- og HF-klasser

Fag: Tværgående eller tilpasset idræt, natur/teknik, geografi eller biologi

Varighed: 2 timer

Spændende og lærerigt spil på Møns Klint