Trævækst på Møns Klint - NYHED

Hvilke forhold påvirker træernes vækst på Møns Klint? Hvordan undersøger vi det? Hvordan måles vækst hos et træ?

Undervisningsforløb med feltarbejde på Møns Klint, udviklet i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Eleverne undersøge bøgetræers vækstforhold på lokaliteter med meget eller lidt kridt i jorden og foretager forskellige målinger til at bestemme trævækst. Feltundersøgelserne resulterer i et unikt sæt feltdata og forløbet opfylder dermed krav i lærerplanernes faglige mål for biologi. Data bruges efterfølgende i en diskussion om trævækst, jordbundsforhold, skovbrug m.m.

Forløbet er henvendt til gymnasiernes naturvidenskabelige fag, hvor der arbejdes med naturvidenskabelig metodik, og kan med fordel anvendes til rapportskrivning. Der må påregnes tid til databehandling og opsamling hjemme på skolen efter besøg på GeoCenter Møns Klint.

 

Hvem: Gymnasium og HF

Fag: Biologi, geografi, naturvidenskabeligt grundforløb, naturgeografi

Varighed: 3 timer