Gratis skolebus

Gratis transport for skoleklasser

Ligesom i efteråret har vi nu her i foråret fornøjelsen af at kunne tilbyde GRATIS transport for skoleklasser, som ønsker at besøge GeoCentret og Møns Klint, og blive klogere på bl.a. kridt, fossiler og Danmarks geologiske fortid.

ANDELS grønne elbus, der om sommeren kører som gratis turistbus, fordeles uden for turistsæsonen mellem skoletjenesterne for Danmarks Borgcenter, Avnø Naturcenter, GeoCenter Møns Klint og Andels eget skoletjeneste tilbud.

Vi har fået en række dage stillet til rådighed, hvor klasser altså kan køre gratis til og fra deres skoler og GeoCenter Møns Klint.

Lige nu er følgende to dage endnu ledige:

Tirsdag d. 25. april
Onsdag d. 17. maj

Og ja - det er rigtigt👍😊

For at kunne benytte jer af tilbuddet skal jeres skole ligge i en afstand af max 85 km fra GeoCentret (pga. elbussens rækkevidde i forhold til opladning). Alternativt kan I selv transportere jer fra skolen til en station eller andet, som ligger inden for radiussen, som fx Næstved St., Maribo St. eller Haslev St., hvorfra I så vil blive hentet og kørt tilbage til. Tilbuddet omfatter kun skoler i Region Sjælland. Der er plads til i alt 48 personer i bussen, og vi prioriter skoler, som kan fylde bussen mest muligt, fx med to klasser. Bussen er endvidere forbeholdt klasser på endagstur, altså ikke lejrskoleophold.

Hvis I på skolerne rundt omkring er interesseret i at benytte jer af tilbuddet, skal I sende en mail til formidlingschef Helle Juul Hansen på skolebus@moensklintguide.dk.

Booking af bussen vil foregå efter først til mølle-princippet og kan kun ske via mail (altså ikke telefonisk henvendelse eller sms).
Mailen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

• Hvilken dato I gerne vil booke, samt eventuelle alternative datoer
• Hvilke(t) undervisningsforløb I gerne vil booke (Læs mere om forløbene her De koster typisk 95 kr. pr. elev, ved minimum 15 elever)
• Tidspunkt på dagen (evt. tidspunkt for, hvornår I senest skal være tilbage på skolen)
• Antal elever og lærere
• Klassetrin
• Skolens navn
• Adresse på afhentningssted
• Navn på kontaktperson
• Tlf.nr. på kontaktperson, og meget gerne et træffetidspunkt

Vi ved det er med kort frist, men vi håber, at I er nogle lærere og klasser, der har plads i kalenderen.
Vi glæder os til at se jer!