Ny formidling om biodiversitet i 2024

SÆRUDSTILLING
"biodiversitet og orkidéer"

GeoCenter Møns Klint får ny formidling om biodiversitetPå GeoCenter Møns Klint har vi netop fået at vide, at Nordea-fonden støtter vores nye formidlingsaktiviteter om biodiversitet og orkidéer med 3,7 mio. kr. Støtten skal gå til en ny særudstilling, der åbner i sommeren 2024, og til nye læringsforløb og guidede ture. Formålet er at få flere ud og opleve den helt særlige natur ved Møns Klint.

”Vi rigtig glade for støtten til vores nye biodiversitetsprojekt”, udtaler direktør Nils Natorp.

”Møns Klint er noget af Danmarks vildeste og smukkeste natur. Samtidig rummer landskabet og kalkoverdrevene bag ved klinten en helt enestående biodiversitet og artsrigdom. Det er en stor drøm for os, at få mange flere ud og opleve dette prægtige stykke natur, og samtidig give dem mulighed for at lære om, hvad man selv kan gøre for at være med til at sikre biodiversiteten”.


Ingen løftede pegefingre
Bagtæppet for projektet er den rekordstore udryddelse af arter, som foregår lige nu. Lige nu forsvinder arterne med en hastighed, som er 100 til 1000 gange hurtigere end forventet, og mere end en million arter er direkte truet af udryddelse.

”Den 6. massedød er virkelig og i gang,” siger Nils Natorp.
”Men selvom situationen er alvorlig, vil vi helst undgå løftede pegefingre. Vi tror i stedet på, at ’flere-ud-i-det-fri’ kan være med til at løse biodiversitetskrisen. Det handler om at skabe fascination for og forståelse af naturens forunderlige verden. Vi vil gerne have vores gæster til at elske naturen! For det man elsker, er man også mere interesseret i at beskytte".


Vil gøre danskerne til naturnørder

Støtten fra Nordea-fonden kommer til at gå til en variation af aktiviteter både inde og ude. I 2024 åbner en ny særudstilling på GeoCenteret om biodiversitet, orkidéer og sommerfugle, som skal vise at ’alt-hænger-sammen’.

”Vi kommer også til at invitere på helt nye guidede ture i det fri, hvor vi skal kigge efter sjældne orkidéer og sommerfugle. Vi skal udvikle nye spændende undervisningsforløb, en Orkidéernes Weekend, nye workshop-aktiviteter og meget mere”

, siger formidlingschef Helle Juul Hansen og fortsætter:

”På GeoCenter Møns Klint tror vi på, at kombinationen mellem indendørs udstillinger og udendørs formidling skaber en helt særlig synergi. Vi tror på interaktive oplevelser og ’værksteder’, hvor gæsterne sammen med ’naturvejlederne’ leger og lærer sig til ny viden. Og vi tror på at naturvejledning kan udvirke små forståelses-mirakler”.

Med de nye aktiviteter skal besøgende fra nær og fjern altså ikke kun lære om, men også opleve, mærke, føle og sanse den storslåede og dramatiske natur ved Møns Klint.


Fokus på orkidéerne

Den nye formidling og udstilling er en del af det EU-støttede projekt Life Orchid, som er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Klintholm Gods, Naturstyrelsen, Ravn-Nature og GeoCenter Møns Klint. Life Orchid har til formål at øge og sikre biodiversiteten på Høje Møn – med fokus på orkidéerne som indikator for naturens generelle tilstand. Altså jo flere orkidéer desto sundere og stærkere er naturen.

Mange af de danske orkidéer er knyttet til kalkrige overdrev, og det gør Møns Klint til et enestående orkidéområde. Af de 43 forskellige danske orkidéarter, lever ca. 18 af dem på Møns Klint. Nogle arter, som den pyramideformede horndrager, er så sjældne, at de ikke findes andre steder i Danmark.


”Udover at være sjældne, er mange af orkidéerne simpelthen bare utroligt flotte”, siger Nils Natorp.

”Sammen med deres spændende formeringshistorier er orkidéerne derfor oplagte at bruge til formidling. Både for at øge interessen for naturen, men også forståelsen for, hvorfor det er så vigtigt med en høj biodiversitet”.

 


Lancering i 2024

På GeoCenter Møns Klint er arbejdet nu gået i gang med at udvikle konceptet for den nye særudstilling, ligesom de første tanker om undervisningsforløb og udendørsture er tænkt.


Den nye biodiversitetsudstilling forventes at være klar til åbning d. 1. juni 2024. Udstillingen bliver en kombination af scenografiske oplevelser, interaktive installationer, modeller og informative touchskærme. Den kommer til at erstatte særudstillingen om ’den første dinosaur’, som har været på GeoCenteret i nu 10 år og tages ned til efteråret.For yderligere informationer:
Senior projektkonsulent Lene Rydal Jørgensen, Nordea-fonden, lrj@nordeafonden, M: 40703796
Direktør Nils Natorp, GeoCenter Møns Klint, nna@moensklint.dk, M: 20615060
Formidlingschef Helle Juul Hansen, GeoCenter Møns Klint, heh@moensklint.dk, M: 40429612


FAKTA

PROJEKT:
Life Orchid, biodiversitet og orkidéer på Møns Klint

FORMÅL:
Projektet skal øge den generelle naturforståelse, herunder vigtigheden af en høj biodiversitet. Life Orchid er et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Klintholm Gods, Naturstyrelsen, Ravn-Nature og med GeoCenter Møns Klint som formidlingspartner.

HVEM STØTTER PROJEKTET:
Det samlede projekt er støttet af EU med godt 40 mio. kr. Hertil kommer støtten fra Nordea-fonden på 3.700.000 kr. Størstedelen af støtten går til naturgenopretning og plejeinitiativer.


Formidlingsprojektets budget:
• Nordea-fonden: 3.700.000 kr.
• EU: 1.600.000 kr.
• Vordingborg Kommune: 200.000 kr.
• Naturstyrelsen: 250.000 kr.

I alt: 5.750.000 kr.