Orkidéture sommeren 22

På tur med skovfoged H.C. Gravesen

På orkidéjagt de flotteste steder

 

Glæd jer til en række fantastiske ture med tidligere skovfoged H.C. Gravesen.
H.C har haft en livslang passion for orkidéerne på Møns Klint, og han øser med stor begejstring af sin viden. 

 

27. maj kl. 13.30 – 15.30: Høvblege - fantastisk forårs-blomsterflor.

Mødested: T-krydset Busenevej/Gurkebakken, 4791 Borre

Høvblege er et af de mest artsrige naturområder i Danmark. Ikke mindst floraen er flot og mangeartet, bl.a. på grund af kridt i jorden og konstant naturpleje. Mange sommerfugle og andre insekter nyder godt af denne overflod af blomster. De tidlige orkidéer blomstrer nu: Stor Gøgeurt, tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Hvis vi er heldige, blomstrer også skovgøgelilje. Vi kigger på det hele på denne tur.

12. juni kl. 13.30 – 15.30: Hundevæng Overdrev – fra mark til orkidé-overdrev.

Mødested: P-pladsen ved Møns Fyr, Fyrvej, 4791 Borre

Hundevæng Overdrev er en helt fantastik historie om et areal, der for 20 år siden var opdyrket landbrugsareal, og som har udviklet sig til et sandt orgie af vilde orkidéer. Særligt er der tusindvis af skovgøgelilje. Der er så sandelig også mange andre smukke blomster. Græssende dyr, fugle, insekter og storslåede udsigter er også på menuen på denne tur.

1. juli kl. 13.30 – 15-30: Jydelejet – alle horndragerens voksesteder.

Mødested: P-pladsen ved indgangen til Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre

I Jydelejet vokser en af Danmarks mest sjældne orkidéer, nemlig horndrager. Gennem massiv naturpleje er bestanden vokset fra næsten 0 til over 3000 blomstrende individer. På denne tur vandrer vi op i bakkerne til de steder, hvor horndrageren blomstrer netop nu. Der er også meget andet at kigge på i Jydelejet, og det skal vi nok også nå på denne tur.

13. juli kl. 13.30 – 15.30: Høvblege – sommerblomster i fuldt flor.

Mødested: T-krydset Busenevej/Gurkebakken, 4791 Borre

Blomsterfloret på den sydvendte bakkeskråning på Høvblege er et smukt syn her om sommeren. Og de mange blomster giver føde til mange insekter, bl.a. den meget sjældne sortplettet blåfugl og den lige så sjældne timiankøllesværmer.

Oppe i bakkerne finder vi orkidéen sumphullæbe, den normalt står i lave sumpområder, men her står på bakketoppen. Få forklaringen på denne tur.

20. juli kl. 13.30 – 15.30: Liselund og Krageskoven – Indblik i Liselund Park, set lidt udefra.

Mødested: P-pladsen ved Liselund Park, Langebjergvej 4, 4791 Borre

Der kommer rigtigt mange mennesker i Liselund Park, og her er da også smukt og romantisk. På denne tur går vi lidt væk fra parkens velslåede græsplæne og bevæger os i stedet i udkanten af parken med den vilde skov som baggrund. På den måde oplever vi kontrasten mellem den meget friserede park og den vilde natur bagved.