Orkidéture med H.C. Gravesen

Oplev de vilde orkidéer på Møns Klint

På orkidéjagt de flotteste steder

 

Glæd jer til en række fantastiske ture med tidligere skovfoged H.C. Gravesen.
H.C har haft en livslang passion for orkidéerne på Møns Klint, og han øser med stor begejstring af sin viden. 

 

19. maj kl. 13.30 – 15.30: Høvblege - fantastisk forårs-blomsterflor

Høvblege er et af de mest artsrige naturområder i Danmark. Ikke mindst floraen er flot og mangeartet, bl.a. på grund af kridt i jorden og konstant naturpleje. Mange sommerfugle og andre insekter nyder godt af denne overflod af blomster. De tidlige orkidéer blomstrer i maj: Stor Gøgeurt, tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Hvis vi er heldige, blomstrer også skovgøgelilje. Vi kigger på det hele på denne tur.

Mødested: T-krydset Busenevej/Gurkebakken, 4791 Borre

 

10. juni kl. 13.30 – 15.30: Hundevæng Overdrev – fra mark til orkidé-overdrev

Hundevæng Overdrev er en helt fantastik historie om et areal, der for godt 20 år siden var opdyrket landbrugsareal, og som har udviklet sig til et sandt orgie af vilde orkidéer. Særligt er der tusindvis af skovgøgelilje. Der er så sandelig også mange andre smukke blomster. Græssende dyr, fugle, insekter og storslåede udsigter er også på menuen på denne tur. Det vil du ikke gå glip af!

Mødested: P-pladsen ved Møns Fyr, Fyrvej, 4791 Borre

 

18. juni kl. 13.30 – 16.30: De Vilde Blomsters Dag på Hundevæng Overdrev

Hvert år holder Dansk Botanisk Forening ture i hele Danmark på De Vilde Blomster Dag i juni. Og hvad er mere oplagt end at gå tur på Hundevæng Overdrev på denne dag ?  Vi skal vandre ud over arealerne og kigge på blomster. Både på det ”nye” overdrev, som har været dyrket indtil for få år siden, - og på det ”gamle” overdrev, som har udviklet sig fra dyrket areal til et eldorado af vilde blomster på 30 år. Dagens guider kan mange sjove historier om planternes forunderlige liv. Og vi skal nyde udsigten og den medbragte kaffe!

Mødested: T-krydset Busenevej/Stengårdsvej, 4791 Borre (parker kun i øst-siden af vejen)

 

4. juli kl. 13.30 – 15-30: Jydelejet – alle horndragerens voksesteder

I Jydelejet vokser en af Danmarks mest sjældne orkidéer, nemlig horndrager. Gennem intensiv naturpleje er bestanden vokset fra næsten 0 i 1989 til nu over 3000 blomstrende individer. På denne tur vandrer vi op i bakkerne til de steder, hvor horndrageren blomstrer netop nu. Der er også meget andet at kigge på i Jydelejet, og det skal vi nok også nå på denne tur.

Mødested: P-pladsen ved indgangen til Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre

 

19. juli kl. 13.30 – 15.30: Høvblege – sommerblomster i fuldt flor

Blomsterfloret på den sydvendte bakkeskråning på Høvblege er et smukt syn her om sommeren. Og de mange blomster giver føde til mange insekter, bl.a. den meget sjældne sortplettet blåfugl og den lige så sjældne timiankøllesværmer. Oppe i bakkerne finder vi orkidéen sumphullæbe, den normalt står i lave sumpområder, men her står på bakketoppen. Få forklaringen på denne tur.

Mødested: T-krydset Busenevej/Gurkebakken, 4791 Borre

 

2. september kl. 13.30 - 15.30: Klinteskoven - biodiversitet i særklasse

Klinteskoven bliver fremover urørt skov, men dog ikke helt urørt. Hvordan hænger det sammen? Det ser vi på, og snakker om, på denne tur ind i skyggen af de gamle bøgetræer. Skovgræsning, sollys og dødt ved er nøgleord, når den i forvejen høje biodiversitet skal gøres endnu bedre. Men tør vi gå derind? Ja, endnu er der ingen kreaturer og geder, - kun de vilde dyr og planter. 

Mødested: P-pladsen ”Havrelukke” midt i Klinteskoven, 4791 Borre

 

Orkidéturene er gratis for alle, og tilmelding er ikke nødvendig.