Forskning

Projekt den første dinosaur

Den første dinosaur - udgravning og udstilling

 

Vi bevægede os i sommeren 2012 ind på et helt nyt område, da vi gennemførte Dinosaurekspeditionen til Jameson Land i Østgrønland. Den første dansk-ledede dinosaurudgravning!

Udgravningen førte til en række rigtig spændende fund. Sammen med fund gjort for 20 år siden af ekspeditioner fra Harvard fortæller de en historie om livet i Grønland for 210 millioner år siden.

Den historie levendegøres i vores helt nye udstilling.

Nedenfor kan du læse om fundene, præpareringen, det efterfølgende videnskabelige arbejde, udstillingen og meget mere. 

 

Vores samarbejdspartnere


Projektet kan lade sig gøre via et helt unikt samarbejde med Københavns Universitet, GeoMuseum Faxe, Harvard University, Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Tak til vores sponsorer

Vi vil gerne takke følgende fonde for at have bidraget til projektets gennemførelse:

 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Arbejdsmarkedets Feriefond

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Oticon Fonden

Knud Højgaards Fond

Louis Petersens Legat

Det Obelske Familiefond

Ernst og Vibeke Husmans Fond

 

Fossilerne tilhører Grønland!

De fossiler vi finder på ekspeditionen, tilhører naturligvis Grønland. Derfor skal de leveres tilbage, når de er blevet præpareret og har været udstillet på GeoCenter Møns Klint.

Vi er meget taknemmelige for, at vi måtte være med til at grave i Grønlands fortid og forsøge at bidrage med mere viden om landskabernes, planternes og dyrearternes udvikling i dette fascinerende land.

 

Ekspeditionen

 

I sommeren 2012 stod GeoCenter Møns Klint i spidsen for en stor dinosaurekspedition til Jamesonland i det øde Østgrønland. Målet var at finde og udgrave et skelet af plateosauren, en af de allerførste dinosaurer på jorden.

Den 11. juli 2012 samledes teamet i Københavns Lufthavn - klar til et stort eventyr!

Rejsen gik fra Københavns Lufthavn over Reykjavik og Akureyri i Island til den lille internationale lufthavn Nerlerit Inaat eller Constable Point i Østgrønland.

Der var planlagt to lejre. Camp 1 var lige i bunden af Carlsberg Fjord og Camp 2 cirka 70 kilometer længere nordpå.

 

Ekspeditionsteam

 

Forskerne i ekspeditionsteamet var ikke tilfældigt valgt! De er nogle af de bedste i Europa og har alle spændende udgravninger og forskningsprojekter bag sig. Der var i alt otte forskere på holdet samt to deltagere fra GeoCenter Møns Klint og en freelance videnskabsjournalist.

 

Fundene

 

Ekspeditionen gik over al forventning! Vi fandt ikke blot et dinosaurskelet, men også dele af andre individer. Derudover blev der gjort flere andre interessante fund. Det mest sjældne var phytosauren. Det er en krokodillelignende art, som ikke er fundet i Grønland i den stand tidligere.

I alt fem tons sten blev transporteret hjem til Danmark i efteråret 2012. Her fik de selskab af 15 store kasser fossiler fra Havard University i USA. Vores gode samarbejdspartner professor Jenkins var nemlig på otte ekspeditioner i samme område i 80'erne og 90'erne og de fossiler han fandt dengang får nu deres udstillingsmæssige premiere i vores nye udstilling Den første Dinosaur.

 

Ved udgravningerne fandt vi følgende:

Plateosaurus (Prosauropod dinosaur, formentlig flere individer)

Phytosaurus (Krokodillelignende dyr)

Proganechylis (Skildpadde)

Dinosaurfodspor (Fra rovdinosaurer, Plateosaur og Sauropoder)

Plantefossiler

Stromatolit (cyanbakteriekoloni)

 

Præparering

 

Præparering af fossiler, betyder, at man frigør for eksempel knoglerne fra det sediment (sten) de ligger i.

Skelettet af det krokodillelignende dyr phytosauren blev sendt til praparering hos Verena Regént i Tyskland.

Dinosaurfodsporene blev klargjort til udstillingen ved at de blev klistret sammen præcis som de lå, da vi fandt dem i en forstenet mudderflade. Det arbejde foregik hos Jesper Mílan på GeoMuseum Faxe.

Frank Osbäck udpræparerede blokke med plateosaurrygknogler og ribben. Disse blokke skulle vise præpareringsprocessen og derfor blev sedimentet fjernet helt på en del af blokken, delvist på en anden del af blokken og en sidste del blev slet ikke rørt, så man kunne se, hvordan knoglerne lå, da de blev fundet.