Gravhøjen Barhøj

Besøg gravhøjen
Barhøj

Barhøj

Barhøj dyssetomt ligger synligt fra Grønsundvej, vest for Damme. Den er afgravet fra alle sider, og har således været betydeligt større i sin oprindelige udformning. Dyssen havde allerede sit nuværende udseende før 1880, hvor Nationalmuseet første gang beskriver stedet som en sløjfet høj med rester af et gravkammer. "Stenknive og Potter ere fundne og solgte" skriver de, så det er sandsynligvis gravrøvere der engang i fortiden har været på spil. Den nuværende struktur ser ud til at repræsentere den indre højkerne, men egentlig arkæologisk undersøgelse har ikke fundet sted. Barhøj stod ved opførelsen kun 700 meter fra havet, eftersom vandstanden var ca. 1 meter højere dengang end i dag.