Gravhøjen Busemarkedyssen

Besøg gravhøjen
Busemarkedyssen

Busemarkedyssen

Busemarke langdysse - eller Skaglevadsdyssen – ligger i lavningen mellem Råby og Busemarke, og ses fra vejen som en langdysse med et træ på toppen. Dyssen er 26 m lang og 8 m bred, med tre imponerende store sten i den vestlige ende og et lille gravkammer på midten. I det sydøstlige hjørne findes desuden en liggende sten ligeledes med skåltegn fra bronzealderen. Adgang fra Sdr. Landevej. (Skaglevad= vadestedet hvor vandet når til skaglerne).