Gravhøjen Frenderupdyssen

Besøg gravhøjen
Frenderupdyssen

Frenderupdyssen

Denne smukke storstensgrav er kendt af langt færre end mange af de øvrige på Møn. Den er særdeles velbevaret og blev både udgravet og fredet af Nationalmuseet tilbage i 1853. Denne jættestue er stadig dækket af sin jordhøj, og fremstår derfor mere i sin oprindelige form end de forud beskrevne. Da højen blev opført for ca. 5200 år lå der en sø i det vi nu kalder maglemoselavningen. Søen var en afsnøring af den fjord der, tilbage i den helt tidlige stenalder, gik langt ind det vestmønske landskab. Dyssen fungerede som fællesgrav for datidens ”Tragtbægerfolk” og i gravkammeret fandt man rester fra 15 gravlagte personer, samt potteskår fra mere end 40 lerkar.