Gravhøje i Klinteskoven

Besøg gravhøje
i Klinteskoven

Gravhøjene i Klinteskoven

I den stærkt kuperede klinteskov ligger adskillige gravhøje placeret i grupper langs de højeste punkter. I ”Plantehaverne” i skovens vestlige del ligger eksempelvis 20 gravhøje af varierende størrelse. De største ligger mest centralt og er sandsynligvis ældst, mens de bliver mindre – og yngre – udefter. Det er sandsynligt at de inderste og største høje er fra dolktid eller ældre bronzealder, hvor folk begravedes i egetræskister, mens de mindre høje er fra sen bronzealder hvor de døde blev kremeret. Ingen af højene er dog udgravede eller daterede. I gamle dage troede man at ”kæmper” eller ”jætter” boede i sådanne høje, hvorfor de kendes som ”kæmpehøje” eller ”jættestuer”. Eftersom disse høje befinder sig i løvskov, ses de tydeligst i vinterhalvåret.