Besøg gravhøjen Hulehøj

Besøg gravhøjen
Hulehøj på Bogø

Hulehøj på Bogø

I Østerskov på Bogø findes en stor velbevaret og let tilgængelig jættestue overfor skovpavillonen. Gangen er 5,5 meter lang og gravkammeret 6,3 meter. Fordi man kan køre helt frem til Hulehøj, modtager højen hvert år mange gæster. Det meste af græsset på højens sider er derfor ofte slidt ned, og med de tonstunge sten som graven er bygget af, er det vigtigt at stedet ikke udgør nogen fare for den besøgende. Derfor gennemførte Nationalmuseet også en restaurering af stedet i 1994, hvor gamle jernbeslag som understøttede gravkammerets store dæksten blev udskiftet.