Gravhøjen Klekkende Høj

Besøg gravhøjen
Klekkende Høj

Klekkende Høj

Klekkende høj er, ligesom den nærtliggende Kong Asgers Høj, både en af Møns og en af Danmarks flotteste jættestuer. Den er opført som en af de meget sjældne tvillingejættestuer med to adskilte kamre, og Møns eneste af slagsen. Den ligger øst for vejen mellem Tostenæs og Røddinge, og blev udgravet allerede i 1797 "ved sprængning med krudt" af kammerherre A. de la Calmette på Marienborg. En lang gang fører ind til det 9 meter lange gravkammer, som er delt på midten af to store sten. I højens to kamre fandt man ved udgravning adskillige lerkar, flintøkser, dolke og ravperler, som i 1807 blev indleveret til det nyåbnede Nationalmuseum. Klekkende høj blev restaureret af Nationalmuseet i 1987 og igen i 2002. Højens ene kammer er i dag påny indrettet som gravkammer, med opstillede genstande og knogler, til ære for de besøgende.