Råbydyssen

Gravhøjen
Råbydyssen

Råbydyssen

Stendyssen ved Råby Højt ligger på en mark vest for Råbymagle, og kaldes derfor også for Råbymagledyssen. Den står placeret som et flot landmærke i landskabet. Oprindelig har den været en langdysse med to rækker sten rundt om højen, men i dag er der kun bæresten og den kæmpestore dæksten tilbage.

OBS: Råbydyssen kan ikke besøges.