Gravhøjen Sparresmindestuen

Besøg gravhøjen
Sparresmindestuen

Sparresmindestuen

Ligeledes meget velbevaret jættestuehøj der ligger mellem Damsholte og Neble, nordøst for Ny Æbelnæs. Der er adgang til jættestuen fra Sparresmindevej. Gravkammeret har ikke mindre end 21 store bæresten. Det er smallest på midten ved udmundingen af kammergangen, som det også ses i flere andre jættestuer på Møn. Sparresmindestuen blev ”udgravet” af Købmand Gustav Hage fra Stege i 1850erne, men desværre er hverken fund eller oplysninger fra denne udgravning bevaret. I 1880erne blev jættestuen til gengæld registreret og fredet af Nationalmuseet.