Gravhøjen Sprovedyssen

Besøg gravhøjen
Sprovedyssen

Sprovedyssen

Denne runddysse befinder sig kun ca. 100 meter syd for Kong Asgers Høj. Den repræsenterer Tragtbægerkulturens overgangsform mellem de mindre dyssekamre forbeholdt enkeltpersoner, og jættestuerne med de store kamre der kunne huse flere gravlagte. Alle dæksten over gangen mangler og er sikkert blevet genbrugt til byggeri andetsteds før 1880. Man kan derfor gå ad den nu åbne kammergang med to sæt bæresten frem til stordyssens gravkammer. Højen er restaureret af Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen.