Danmarks ældste borganlæg

Besøg tilflugtsborgen
Timmesøbjerg

Timmesøbjerg

På en 113 meter høj bakke nær ved Geocenter Møns Klint, ligger resterne af en tredobbelt træpalisade som først blev antaget at være et forsvarsværk fra Middelalderen. Senere analyser har dog vist at anlægget er helt fra bronzealderen, og måske er det endda endnu ældre – helt fra dolktiden, hvor områdets mennesker jo levede så rigt af klintens flintedepoter. Fæstninger af denne art kendes ikke i øvrigt fra bronzealderen, der betragtes som en fredelig periode, og det er derfor uvist præcist hvordan Timmesøbjerg har været brugt. Det er sandsynligt at anlægget har været brugt i flere forskellige perioder af oldtiden, som beskyttelse mod fremmede der kunne komme sejlende fra vandsiden. I middelalderen har borgen måske været brugt som forsvarsværk mod vendiske pirater, men i ældre perioder ved man ikke hvem fjenden kan have været. Indenfor palisaderne er der både fundet grupper af sten i kasteskytsstørrelse, brændt trækul dateret til bronzealderen, samt en lille bronzeskive hvis kemiske sammensætning peger på at den er fra dolktiden i slutningen af bondestenalder.

Forsvarsværk placeret på en naturlig bakketop i umiddelbart nærhed af Geocenter Møns Klint. Forsvarsværket var bygget op af tre rækker træpalisader, og har været brugt i flere perioder i løbet af oldtiden.